Lỗi ảnh
GIỚI THIỆU

Phần tra cứu danh sách thí sinh đã tốt nghiệp các năm ( Chức năng này giúp các cơ quan hay tổ chức có thể kiểm tra thông tin về bất kỳ thí sinh nào có đậu tốt nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế hay không). Trong phần này chúng tôi mới chỉ đưa được dữ liệu thi tốt nghiệp các cấp THPT, BT THPT, THCS, BT THCS từ năm 2000 đến nay, trong thời gian tới chúng tôi đang cố gắng để đưa dữ liệu thi tốt nghiệp các năm trước. Phần tra cứu Nhập họ tên bằng tiếng Việt Unicode, nhập đầy đủ họ tên ví dụ : Trần Thị Lạc Thanh, nếu tìm không thấy muốn xác minh lại xin liên hệ Phòng Khảo Thí Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế E.mail : khaothi@hue.edu.vn