Lỗi ảnh
Hướng dẫn tra cứu

+ Bạn phải chọn kì thi muốn tra cứu thông tin
+ Số báo danh phải đúng định dạng (ví dụ : 120546)
+ Nếu bạn tìm kiếm theo tên bạn phải điền cả dấu (Ví dụ : Đức, Tống Thanh Đạt, Xuân lực).
+ Tiếng Việt không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
+ Tiếng Việt dùng theo mã Unicode.
+ CHÚ Ý: TÌM KIẾM BẰNG SBD thi 3 môn chung

GIỚI THIỆU

Phần tra cứu điểm thi giúp học sinh tra cứu điểm thi và kết quả thi của ba kì thi: Tuyển sinh vào lớp 10; Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 Nguyễn Tri Phương và Tốt nghiệp THPT&BT-THPT. Phần tra cứu Nhập họ tên bằng tiếng Việt Unicode, nhập đầy đủ họ tên ví dụ : Trần Thị Lạc Thanh, nếu tìm không thấy muốn xác minh lại xin liên hệ Phòng Khảo Thí Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế E.mail : khaothi@hue.edu.vn