Giáo án điện tử bộ môn tiếng Pháp

Total Views : 3,198
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Đây là tập hợp các giáo án điện tử do giáo viên các trường biên soạn và tham gia dự thi "Hội thi giáo án điện tử" do Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức hàng năm (kể từ tháng 11 năm 2005).

Khối THCS (sách tiếng Pháp 6,7,8,9) và Khối THPT (sách ADO 1)

Link tải