Điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Total Views : 3,902
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học và các trường THPT Công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm học 2022 - 2023

Link tra cứu điểm: Tra cứu điểm


dự phòng: link dự phòng