Tra cứu điểm kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương

Total Views : 5,900
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Năm học 2022 - 2023

Điểm chuẩn ngoại ngữ Tiếng Anh: 18 điểm

Điểm chuẩn ngoại ngữ Tiếng Pháp: 14.5 điểm

Link tra cứu điểmhttp://khaothi.thuathienhue.edu.vn:8080/tracuu/search_t6.html?kt=3&page=1&hotenhs=&sbd=0