Đề kiểm tra học kỳ chính thức

Total Views : 3,593
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Đề thi

1. Đề kiểm tra học kì chính thức của Sở (do HĐBM tổ hợp và biên tập lại).

  • Đề tiếng Pháp tăng cường (khối tiểu học, THCS và THPT).
  • Đề tiếng Pháp NN 1 (khối 6, 7, 8, 10, 11).
  • Đề tiếng Pháp NN 1 trắc nghiệm (khối 9 và khối 12).
  • Đề tiếng Pháp NN 2 (khối THCS và THPT).

2. Đề kiểm tra học kì của Bộ (đề tham khảo).

3. Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Pháp tăng cường (bac francophone).

- Annales Bac francophone: http://www.vn.refer.org/cb/article.php3?id_article=150

Đề kiểm tra học kỳ chính thức của Sở

Link tải


Đề kiểm tra học kỳ của Bộ

Link tải