Đề thi Tuyển sinh lớp 10 - Năm 2016

Total Views : 303
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Đề thi Tuyển sinh lớp 10 - Năm 2016

Môn Tiếng Anh Phổ thông

- Đề thi

- Đáp án

Môn Tiếng Anh Chuyên

- Đề thi

- Nghe 1

- Nghe 2

- Đáp án

- Hướng dẫn chấm nói

Môn Toán Phổ thông

- Đề thi

- Đáp án

Môn Toán chuyên

- Đề thi - Đáp án

Môn Văn Phổ thông

- Đề thi

- Đáp án

Môn Văn chuyên

- Đề thi

- Đáp án

Môn Địa chuyên

- Đề thi - Đáp án

Môn Hóa chuyên

- Đề thi

- Đáp án

Môn Lý chuyên

- Đề thi

- Đáp án

Môn Nhật chuyên

- Đề thi

- Đề nói

- Đáp án

- Nghe

Môn Pháp chuyên

- Đề thi - Đáp án

- Nói

- Nghe

Môn Pháp Phổ thông

- Đề thi

- Đáp án

Môn Sinh chuyên

- Đề thi

- Đáp án

Môn Sử chuyên

- Đề thi

- Đáp án

Môn Tin chuyên

- Đề thi - Đáp án