Thông báo kết quả phúc khảo Bài thi tuyển sinh năm học 2019-2020

Total Views : 1,786
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Số: 1602 /SGDĐT-KTKĐCL

Căn cứ kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học, THPT các trường THPT công  lập năm học 2019-2020.

          Căn cứ kết quả xét duyệt tuyển sinh ngày 12/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng điểm xét tuyển sau phúc khảo và nguyện vọng đăng ký của thí sinh;

          Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả như sau: Tổng số bài xin phúc khảo: 254 bài, trong đó 12 thí sinh được thay đổi kết quả tuyển sinh, cụ thể: (Đính kèm theo công văn này)            

Vậy yêu cầu Hiệu trưởng các trường thông báo cho thí sinh và bố trí thời gian để thí sinh rút và nộp  hồ sơ nhập học từ ngày 17/7 đến 25/7/2019 (Trừ thứ 7 và chủ nhật).


DANH SÁCH THÍ SINH THAY ĐỔI KẾT QUẢ SAU PHÚC KHẢO

STT

Họ Và Tờn

Ngày sinh

Điểm trước

PK

Điểm sau

PK

KQ trước PK

KQ sau PK

1

Hà Quỳnh Trang

24/05/2004

33.7

34.2

Đậu HBT NV1

Đậu Ch Văn

2

Lê Quang Quân

15/07/2004

32.95

33.9

Đậu HBT NV1

Đậu Ch Nhật

3

Hồ Ngọc Khánh Quỳnh

11/02/2004

33.4

34.4

Đậu HBT NV1

Đậu Ch Văn

4

Hồ Tựa Xuân Phong

09/01/2004

44.4

44.9

Hỏng

Đậu NV2 NTT

5

Tr­ương Đăng Nguyên Hạo

27/07/2004

41.6

42.1

Đậu NV2 TH

Đậu NTT NV1

6

Huỳnh Thế Tuấn Đạt

10/05/2004

29.4

30.15

Hỏng

Đậu Ch Lý

7

Nguyễn Minh Th­ư

15/07/2004

34.41

35.4

Đậu NH NV1

Đậu Ch Anh

8

Hoàng Kim Khánh

17/05/2004

37.2

37.7

Đậu NV2 ĐTC

Đậu CT NV1

9

Lê Thị Trâm Th­ư

25/02/2004

46.9

47.9

Đậu NV2 ĐTC

Đậu NH NV1

10

Huỳnh Ngọc Trâm

13/02/2004

47.5

48

Đậu NV2 CT

Đậu NH NV1

11

Hà Bảo Nhật Uyên

11/10/2004

47.3

48.3

Đậu NV2 BTX

Đậu NH NV1

12

Nguyễn Đình Nhật Minh

20/02/2004

34.91

36.4

Đậu HBT NV1

Đậu Ch Anh

 

Căn cứ kết quả xét duyệt tuyển sinh vào lớp 6 vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2019-2020 ngày 12/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo và tổng điểm xét tuyển sau phúc khảo thí sinh;

          Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả như sau: Tổng số bài xin phúc khảo: 110 bài, có 10 bài được thay đổi điểm số trong đó 05 thí sinh được thay đổi kết quả tuyển sinh, cụ thể: (Đính kèm theo công văn này).

Vậy yêu cầu Hiệu trưởng các trường thông báo cho thí sinh và bố trí thời gian để thí sinh rút và nộp  hồ sơ nhập học từ ngày 17/7 đến 25/7/2019 (Trừ thứ 7 và chủ nhật).

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TRÚNG TUYỂN SAU PHÚC KHẢO

 

STT

Họ Và Tên

Ngày sinh

Điểm trước

PK

Điểm sau

PK

KQ trước PK

KQ sau PK

1

Nguyễn Hoàng Nam Khánh

31/01/2008

45.8

46.05

Háng

§Ëu

2

Hoàng Khôi Nguyên

01/04/2008

45.8

47.05

Háng

§Ëu

3

Thái Hoàng Uyên Nhi

06/08/2008

45.7

45.95

Háng

§Ëu

4

Võ Nguyên Quân

04/03/2008

45.75

46

Háng

§Ëu

5

Lê Thị Hồng Yến

01/10/2008

45.8

46.3

Háng

§Ëu