Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2019-2020 đối với các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Huế

Total Views : 826
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Số: 1386 /SGDĐT-KTKĐCLGD

Link tải

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); các văn bản của Sở GD&ĐT về kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019-2020;

Căn cứ kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Huế, Sở GD&ĐT thông báo đến các đơn vị về kế hoạch tuyển sinh bổ sung như sau:

1. Đối với những thí sinh của thành phố Huế có tổng điểm xét tuyển từ 16,0 điểm trở lên, nếu chưa trúng tuyển theo nguyện vọng, được phép nộp hồ sơ dự tuyển bổ sung vào các trường THPT công lập dưới đây thuộc địa bàn thành phố Huế còn chỉ tiêu tuyển sinh:

- Trường THPT Gia Hội             : 72 chỉ tiêu;

- Trường THPT Bùi Thị Xuân     : 09 chỉ tiêu;

- Trường THPT Đặng Trần Côn  : 01 chỉ tiêu.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/7/2019 đến 17h00 ngày 07/7/2019.

Các trường báo cáo tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tuyển bổ sung về Sở GD&ĐT trước ngày 09/7/2019 (kèm theo đĩa CD chứa dữ liệu của tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển, có xác nhận của Hiệu trưởng).

2. Các thí sinh khác có thể nộp hồ sơ dự tuyển tại các cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:

- Trường THPT Chi Lăng;

- Trung tâm GDNN-GDTX TP. Huế.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Huế, hiệu trưởng các trường THPT thông báo rộng rãi đến toàn thể học sinh, nhân dân được biết; tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh để tuyển sinh bổ sung theo quy định./.