Khảo sát thử nghiệm Chương trình Đánh giá kết quả học tập của HS lớp 11 năm học 2018-2019

Total Views : 2,998
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Số: 589 /SGDĐT-KTKĐCLGD

Link tải

Kính gửi: Trường THPT Nguyễn Trường Tộ; Trường THPT Gia Hội;

Trường THPT Đặng Huy Trứ; Trường THPT Hương Vinh.

Thực hiện Công văn số 241/QLCL-QLT ngày 14/3/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát thử nghiệm Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2018-2019, theo đó, Cục Quản lý chất lượng tổ chức triển khai thử nghiệm các bộ công cụ Đánh giá lớp 11 năm học 2018 – 2019 tại các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế và Đồng Nai để chuẩn bị cho kỳ khảo sát chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với trường THPT tham gia khảo sát thử nghiệm (theo Phụ lục 1)

- Lập danh sách học sinh đang học lớp 11 của trường (theo biểu mẫu a Phụ lục 1 đính kèm).

- Lập danh sách gồm Hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên dạy lớp 11 các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của trường (theo biểu mẫu b Phụ lục 1 đính kèm để tham gia trả lời phiếu hỏi khảo sát). Danh sách học sinh tham gia khảo sát sẽ được chuyển về trường trước ngày khảo sát tại các trường theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hiệu trưởng tham gia, bố trí giáo viên và học sinh được chọn tham gia khảo sát làm việc theo đúng kế hoạch khảo sát;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất hỗ trợ khảo sát: bố trí mỗi trường 03 phòng, phấn viết bảng, thước kẻ dài, văn phòng phẩm, nước uống phục vụ khảo sát.

2. Thành lập Hội đồng khảo sát thử nghiệm cấp tỉnh

Giám đốc các Sở GD&ĐT ban hành quyết định thành lập Hội đồng khảo sát thử nghiệm cấp tỉnh.

2.1. Thành phần:

a) Chủ tịch: 01 lãnh đạo Sở GD&ĐT.

b) Phó Chủ tịch: 01 lãnh đạo phòng Giáo dục Trung học hoặc phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

c) Thư ký: 01 chuyên viên phòng Giáo dục Trung học hoặc 01 chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

d) Tổ giám sát: mỗi Hội đồng khảo sát thử nghiệm tỉnh có một tổ giám sát.

- Tổ trưởng: Lãnh đạo Thanh tra Sở GD&ĐT;

- Tổ viên làm nhiệm vụ giám sát tại trường (mỗi trường cử 01 cán bộ giám sát): Cán bộ của Sở GD&ĐT hoặc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của trường THPT không tham gia khảo sát.

đ) Tổ khảo sát: mỗi trường tham gia khảo sát thử nghiệm có một tổ khảo sát thuộc Hội đồng khảo sát thử nghiệm tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tại trường, gồm:

- Tổ trưởng: Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng trường;

- Các tổ viên gồm:

+ 03 cán bộ hỗ trợ khảo sát: giáo viên của trường (không dạy các môn khảo sát), ưu tiên giáo viên chủ nhiệm của lớp được chọn mẫu khảo sát;

+ 01 giáo viên giỏi môn Tiếng Anh hỗ trợ khảo sát phần Nghe hiểu;

+ 01 cán bộ làm điều phối viên cấp trường;

+ 01 cán bộ phục vụ khảo sát.

2.2. Nhiệm vụ của Hội đồng khảo sát thử nghiệm

a) Chủ tịch: Chỉ đạo chung, triển khai các hoạt động khảo sát thử nghiệm tại địa phương, phối hợp với đoàn cán bộ khảo sát và giám sát do Cục Quản lý chất lượng cử trong quá trình tổ chức khảo sát thử nghiệm.

b) Phó Chủ tịch: Giúp Chủ tịch thường trực xử lí các công việc khảo sát thử nghiệm theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng và điều hành các trường tham gia khảo sát thử nghiệm.

c) Thư kí: Giúp lãnh đạo Hội đồng lập và quản lý hồ sơ khảo sát thử nghiệm.

d) Các thành viên tham gia khảo sát thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng và phân công của Chủ tịch Hội đồng.

3. Tập huấn cán bộ tham gia giám sát và khảo sát thử nghiệm

Cục Quản lý chất lượng tập huấn các yêu cầu và kĩ thuật khảo sát thử nghiệm cho cán bộ khảo sát và giám sát Trung ương 02 ngày, từ 08h30 thứ Sáu ngày 22/3/2019 đến hết thứ Bảy ngày 23/3/2019, tại Khách sạn Hacinco, 110 Thái Thịnh, Hà Nội.

Cục Quản lý chất lượng cử đoàn công tác đến các trường tham gia khảo sát thử nghiệm để tập huấn kỹ thuật và phối hợp với Hội đồng khảo sát thử nghiệm cấp tỉnh thực hiện khảo sát thử nghiệm (theo Phụ lục 1 đính kèm).

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tham gia khảo sát thử nghiệm chuẩn bị phòng để tổ chức tập huấn, triệu tập các thành viên trong Tổ khảo sát, cán bộ giám sát cấp tỉnh, giáo viên và học sinh đến tham gia khảo sát đầy đủ, đúng kế hoạch (theo Phụ lục 2 đính kèm).

4. Thời gian và chương trình khảo sát thử nghiệm

4.1. Thời gian khảo sát

Khảo sát thử nghiệm tại các trường thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế được tiến hành từ ngày 25/3/2019 đến hết 28/3/2019.

4.2. Chương trình khảo sát: Theo Phụ lục 2 đính kèm.

5. Tổ chức thực hiện khảo sát thử nghiệm

  5.1. Cục Quản lý chất lượng giao cho Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục phối hợp với Phòng Quản lý thi chuẩn bị nội dung, kỹ thuật, tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ thuật khảo sát, tài liệu khảo sát và tổ chức, triển khai khảo sát thử nghiệm; cử các đoàn công tác đến các tỉnh/thành phố tập huấn và phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai khảo sát thử nghiệm.

  5.2. Sở GD&ĐT cử đại biểu tham dự đầy đủ và đúng thành phần để triển khai khảo sát thử nghiệm tại địa phương theo yêu cầu kỹ thuật; đảm bảo nghiêm túc, khách quan và có chất lượng.

Các trường THPT được khảo sát chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ khảo sát gồm: 01 phòng làm việc cho Tổ khảo sát, 03 phòng học để khảo sát, 01 máy cassette đọc đĩa CD (có pin dự phòng để sử dụng trong trường hợp mất điện), tủ đựng tài liệu khảo sát thử nghiệm và các điều kiện phục vụ khác (hướng dẫn cụ thể trong Tài liệu tập huấn kỹ thuật khảo sát).

5.3. Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 chịu trách nhiệm chi trả kinh phí cho cán bộ khảo sát và giám sát Trung ương và các hoạt động khảo sát thử nghiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước; Hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo về nội dung, mức chi và chứng từ thanh toán đối với kinh phí hỗ trợ khảo sát thử nghiệm; Hỗ trợ kinh phí làm việc cho Hội đồng khảo sát cấp tỉnh (riêng chi phí đi lại, lưu trú của Tổ giám sát cấp tỉnh do đơn vị cử cán bộ giám sát chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước).

Các thông tin chi tiết về khảo sát xin liên hệ: Bà Phạm Thị Thu Hằng, ĐTDĐ: 0904.854.998, email: trungtamdanhgiaclgd@moet.gov.vn hoặc bà Trần Thị Thu Trang, ĐTDĐ: 0355772212.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc để không trở ngại công viện chung./.